Податкові зміни, пенсії жінок в АПК, заборона на промисловий вилов риби: над чим працювали депутати минулого тижня

Тижневий моніторинг основних законодавчих та регуляторних ініціатив в аграрній сфері (5-9 жовтня 2015 року), підготовлений Всеукраїнською Аграрною Радою. 

 


Обговорено та перенесено голосування:


Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування в агропромисловому комплексі (реєстр. № 2585 від 07.04.2015)
Автори: Бакуменко О.Б. (БПП), Насіров Р.М. (БПП), Кучер М.І. (БПП), Юрчишин П.В. (БПП), Продан О.П. (БПП), Галасюк В.В. (РП О.Ляшка), Лабазюк С.П. (Воля народу), Івченко В.Є. (Батьківщина), Кулініч О.І. (Відродження), Голуб В.В. (БПП), Кутовий Т.В. (БПП), Шипко А.Ф. (Відродження).

 

Завданням законопроекту є вдосконалення окремих норм Податкового кодексу щодо оподаткування в агропромисловому комплексі, а також виправлення технічко-юридичних помилок та неузгодженостей при попередніх внесеннях змін до Податкового кодексу та інших регуляторних актів.

Основними положеннями законопроекту пропонується:

– виключити з об’єктів оподаткування податком на нерухомість дитячі садки, школи, сільські клуби та інші об’єкти соціальної інфраструктури села, а також від сплати податку на нежитлову нерухомість будівлі та споруди сільськогосподарського призначення, незалежно від суб’єкта права власності на них;

– дозволити виробникам електричної енергії, отриманої від когенераційних установок та альтернативних джерел, бути платниками єдиного податку 4 групи з певними обмеженнями;

– чітко передбачити, що авансовий внесок з податку на прибуток у разі виплати дивідендів не сплачується особами, які не є платниками податку на прибуток або звільнені від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств;

– виключити вимогу щодо реєстрації прав на землю для цілей оподаткування;

– внести уточнення щодо переліку сільськогосподарської продукції для цілей оподаткування, включивши в нього побічну та супутню продукцію рослинного та тваринного походження;

– тимчасово, на 2015 рік, скасувати штрафи за порушення порядку обчислення та правильності заповнення декларації з податку на нежитлову нерухомість;

– звільнити платників єдиного податку 4 групи від сплати податку на нежитлову нерухомість;

– змінити підхід до визначення бази оподаткування ПДВ, у разі продажу товарів/послуг нижче ціни придбання або собівартості та враховувати при визначенні бази оподаткування виключно ту частину собівартості товарів/послуг, за рахунок якої платником податку було сформовано податковий кредит.

 


Обговорено в комітетах


Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли, (реєстр. № 3006 від 01.09.2015)
Автори - Кулініч О.І. (Відродження), Кутовий Т.В. (БПП), Мушак О.П. (БПП), Бакуменко О.Б. (БПП), Івченко В.Є. (Батьківщина), Кучер М.І. (БПП), Лунченко В.В. (НАРОДНИЙ ФРОНТ), Кривенко В.В. (НАРОДНИЙ ФРОНТ), Мірошніченко І.В. (САМОПОМІЧ), Лабазюк С.П. (Воля народу), Опанасенко О.В. (САМОПОМІЧ), Козаченко Л.П. (БПП).
 
Комітет з питань аграрної політики та продовольства рекомендує прийняти законопроект у І читанні.

Законопроектом пропонуються:

- надати право на отримання у комунальну власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини, територіальній громаді за місцем розташування такого майна,

- встановити порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Спадковим реєстром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, з виявлення нерухомого майна, яке має бути визнано відумерлою спадщиною, і повідомлення про це органів місцевого самоврядування,

- встановити правило, за яким у разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди, такий договір вважається продовженим до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, а також зупинити на цей період строки повідомлення орендарем власника про використання переважного права на продовження терміну оренди;

- встановити обов’язковість оприлюднення в мережі Інтернет відомостей про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою,

- надати право на подання до суду заяви про визнання спадщини відумерлою, крім органу місцевого самоврядування, також кредитору померлого, а у разі, якщо у складі спадщини є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, - також власнику, користувачу суміжної земельної ділянки (зі збереженням положень щодо передачі майна у складі відумерлої спадщини у комунальну власність),

- звільнити органи місцевого самоврядування від сплати судового збору при поданні заяв про визнання спадщини відумерлою.

 


Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відумерлої спадщини на землі сільськогосподарського призначення, (реєстр. № 3006-1 від 07.09.2015)

Автор - Вадатурський А.О. (БПП)

Комітет з питань аграрної політики та продовольства рекомендує законопроект відхилити.
Законопроект є альтернативним до проекту Закону Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли, (реєстр. № 3006 від 01.09.2015) Автори - Кулініч О.І. (Відродження), Кутовий Т.В. (БПП).
 
Законопроектом пропонується внесення змін до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про місцеве самоврядування», передбачивши при цьому те, що:
1. Після спливу одного року з часу відкриття спадщини, орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про визнання спадщини відумерлою в частині права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, розташовану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про перехід права власності на таку земельну ділянку до територіальної громади. У цьому випадку таке рішення приймається з підстав, перелічених у частині 1 статті 1277, і не потребує підтвердження рішенням суду.

2. Рішення органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади про визнання земельної ділянки сільськогосподарського призначення відумерлою спадщиною та перехід права власності на  таку земельну ділянку до територіальної громади, є підставою для видачі свідоцтва про право власності на земельну ділянку, в порядку передбаченому законодавством.

 


 Проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (щодо врегулювання підстав скасування державної реєстрації земельної ділянки за рішенням суду), (реєстр. № 2412 від 18.03.2015)
 Автор - Голубов Д.І. (БПП).

Комітет з питань аграрної політики та продовольства рекомендує законопроект направити суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

У законопроекті пропонується доповнити перелік підстав скасування державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі набранням законної сили рішенням суду. Його прийняття, як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, зокрема, «дасть можливість на практиці виконувати рішення суду з наведених підстав, а не відкладати їх виконання на невизначений термін».

 


Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною" щодо деяких питань поводження з продуктами тваринного походження, (реєстр. № 2863 від 15.05.2015)
Автори - Левченко Ю.В. (позафракційний), Головко М.Й. (позафракційний), Іллєнко А.Ю. (позафракційний), Осуховський О.І. (позафракційний).

Комітет з питань аграрної політики та продовольства рекомендує законопроект відхилити.

У проекті пропонується внести зміни до статті 15 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною», згідно з якими змінюється процедура та технологія поводження з побічними продуктами тваринного походження, що залежно від ступеня ризику для здоров’я людини та тварини,  належать до визначеної у Законі категорії ІІ. Зокрема, встановлюється, що такі продукти можуть бути перероблені на органічні добрива; компостовані або перетворені у біогаз; використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів;  внесені в ґрунт (у випадку з гноєм)  без їх обов’язкової попередньої стерилізації під тиском чи оброблення іншими рівноцінними методами, як це передбачено чинною нормою, яку пропонується вилучити. При цьому таке оброблення пропонується проводити лише «у випадках встановлення компетентним органом ризику поширення будь-яких інфекційних хвороб».  Як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, його прийняття «створить передумови для можливості ефективного поводження з продуктами тваринного походження, а також сприятиме забезпеченню стабільного розвитку тваринництва та рослинництва в Україні».

 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення законодавства у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог), (реєстр. № 1460-1 від 24.12.2014)
Автори - Мірошніченко І.В. (САМОПОМІЧ), Івченко В.Є. (Батьківщина), Бакуменко О.Б. (БПП).

Комітет з питань аграрної політики та продовольства рекомендує прийняти законопроект у ІІ читанні та в цілому як Закон України.

Закон прийнято в першому читанні (за основу) 08 квітня 2015 року. «За» - 244 народних депутатів України.

У проекті, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, «з метою приведення законодавства України у сфері насінництва  та розсадництва у відповідність  до європейських та міжнародних вимог» пропонується: вдосконалити визначення окремих термінів з питань насінництва; повноваження органів виконавчої влади у даній сфері суспільних відносин; підстави набуття права на виробництво та використання насіння і садивного матеріалу; вимоги щодо введення в обіг насіння і садивного матеріалу та порядку проведення їх сертифікації. Крім цього, уточнюються окремі законодавчі приписи з використання «невизнаного» насіння та садивного матеріалу, здійснення контролю у даній сфері, притягнення осіб, винних у порушенні відповідного законодавства, до юридичної відповідальності тощо. Відповідні зміни пропонується внести до законів України «Про  насіння і садивний матеріал», «Про охорону  прав на сорти рослин», «Про Перелік документів дозвільного характер у сфері  господарської діяльності».

 


Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оптимізації бази оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи), (реєстр. № 2160 від 17.02.2015)
Автори - народні депутати України Кучер М.І. (БПП), Бакуменко О.Б. (БПП), Юрчишин П.В. (БПП).

Комітет з питань аграрної політики та продовольства рекомендує Комітету з питань податкової та митної політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття даного проекту Закону за основу та в цілому.

Метою законопроекту є підтримка сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, шляхом встановлення економічно-обгрунтованого рівня оподаткування.

Законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оптимізації бази оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи)» передбачається внести зміни до податкового законодавства, зменшивши фіскальне навантаження на сільськогосподарських виробників, що є платниками єдиного податку четвертої групи, а саме у Податковому кодексі України частину 2 статті 2921 викласти у такій редакції: «Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена станом на 1 липня 1995 року.

 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм стосовно сільгосптоваро-виробників, (реєстр. № 2160-1 від 17.02.2015)
Автор - Нестеренко В.Г. (БПП)

Комітет рекомендує Комітету з питань податкової та митної політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про відхилення даного проекту Закону.

У законопроекті пропонується пункт 2921.2  статті 2921 Податкового кодексу України викласти в новій редакції, згідно з якою при визначенні бази оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників повинна застосовуватися «нормативно грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена станом на 1 липня 1995 року». Згідно з чинною нормою  базою оподаткування для таких угідь  є нормативно грошова оцінка одного гектара «з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу».

 


Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року" (щодо забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції), (реєстр. № 2553а від 31.08.2015)
Автори - народні депутати України Галасюк В.В. (РП О.Ляшка), Южаніна Н.П. (БПП), Кірш О.В. (НАРОДНИЙ ФРОНТ), Антонищак А.Ф. (БПП), Козаченко Л.П. (БПП), Єфімов М.В. (БПП), Хміль М.М. (НАРОДНИЙ ФРОНТ), Розенблат Б.С. (БПП).
 
Комітет з питань аграрної політики та продовольства рекомендує  Комітету з питань податкової та митної політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття даного проекту Закону за основу.

У законопроекті шляхом внесення змін до Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» пропонується визначити, що критично важлива сировина, матеріали та напівфабрикати не належать до об’єктів оподаткування додатковим імпортним збором, а також встановити перелік кодів за УКТЗЕД зазначених товарів.

Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, є «скасування додаткового імпортного збору на імпортні сировинні товари (сировину, матеріали та напівфабрикати), що використовуються українськими підприємствами для виробництва продукції».

 


Проект Закону про оцінку впливу на довкілля, (реєстр. № 2009а від 03.06.2015)

Автори - Геращенко І.В. (БПП), Кононенко І.В. (БПП), Рябчин О.М. (Батьківщина), Єднак О.В. (САМОПОМІЧ), Гопко Г.М. (САМОПОМІЧ).

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект у І читанні.

Ціллю законопроекту є встановлення правових та організаційних основ оцінки впливу на довкілля, та забезпечення виконання міжнародних зобов’язань Україною щодо участі громадськості у прийнятті екологозначимих рішень через запровадження процедури оцінки впливу на довкілля, яка враховуватиме вимоги Оргуської конвенції та конвенції Еспо, імплементувавши їх у національне законодавство разом із положеннями Директив 2003/4/ЄC та 2011/92/ЄС (кодифікація).

У законопроекті встановлюється послідовність проведення процедури оцінки впливу на довкілля. Відповідно до законопроекту запроваджується імперативне правило, за яким проведення оцінки впливу  при прийнятті рішення про здійснення планованої діяльності є обов’язковим та визначено перелік об’єктів щодо яких застосовується процедура ОВД. Крім цього він передбачає надання уповноваженим органом мотивованого рішення про оцінку впливу на довкілля, що базується на результатах такого аналізу, а також врахування цього рішення у дозвільному документі.

Так, законопроектом передбачено забезпечення безкоштовного доступу громадськості до всієї інформації, що стосується планової діяльності та процедури громадського обговорення, а також ведення загальнодоступного Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля у мережі Інтернет. Таким чином весь процес ОВД буде відслідковуватись на сайті. В документі також регламентовані строки подання заявок для подання пропозицій громадськістю, що, в свою чергу зменшить корупційні ризики.

Законопроект передбачає встановлення правових та організаційних засад оцінки впливу на довкілля, яка спрямована на попередження та запобігання екологічної шкоди, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про здійснення господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

 


Проект Закону про введення заборони (мораторію) на промисловий вилов водних живих ресурсів на деяких водоймах України, (реєстр. № 2454а від 27.07.2015)

Автори - Купрієнко О.В. (РП О.Ляшка), Томенко М.В. (БПП), Рибак І.П. (БПП), Черненко О.М. (БПП), Мушак О.П. (БПП), Рудик С.Я. (позафракційний), Амельченко В.В. (РП О.Ляшка).

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект у І читанні.

Законопроектом пропонується ввести заборону (мораторій) на здійснення промислового рибальства на деяких рибогосподарських водних об’єктах України починаючи з 2016 року. Таке відтермінування необхідне для визначення саме тих водойм, на яких має бути запроваджена заборона; для проведення аналізу чинників негативного впливу на екосистему, що дасть можливість визначити комплекс ефективних управлінських рішень; для проведення соціально-економічного аналізу стану рибальства (такий аналіз системно проводиться у країнах Європи) тощо, а також для здійснення низки організаційних заходів щодо введення заборони на здійснення промислового рибальства на водних об’єктах та розроблення Програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення, яке вивільниться при набранні чинності цим Законом.

Також для врегулювання ситуації зі збереженням та відновленням водних біоресурсів, а також для забезпечення здійснення невиснажливого, екологічно збалансованого рибного господарства та промислового рибальства вносяться зміни до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» з метою надання Мінприроди повноважень щодо встановлення лімітів використання, погодження квот вилову, здійснення державного нагляду (контролю) у цій сфері.

 


Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення жінок, які працюють у сільськогосподарському виробництві, (реєстр. № 2903 від 19.05.2015)
Автори - Яніцький В.П. (БПП), Дехтярчук О.В. (БПП)

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує Верховній Раді України відхилити законопроект.

У законопроекті пропонується внести зміни до деяких законів України (зокрема, до Закону України «Про пенсійне забезпечення»), згідно з якими  жінки, які працюють у  сільськогосподарському  виробництві та виховали п'ятеро і  більше  дітей, мають право на пенсію за віком  незалежно від віку і трудового стажу за рахунок коштів Державного бюджету України, а жінки, які  працюють у  сільськогосподарському  виробництві та виховали троє і більше дітей, незалежно від віку та трудового стажу, звільняються від сплати збору на загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування. Крім цього, у змінах до  Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» для сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка такого  товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, скасовується обов’язок відшкодовувати Пенсійному фонду України фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» - «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

 


Зареєстровані та/або оприлюднені


 

Проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України (щодо спрощення процедури надання дозволів на спеціальне водокористування), (реєстр. № 3227 від 05.10.2015)
Автор - Голубов Д.І. (БПП).

Законопроектом пропонується доповнити частину п’яту статті 49 Водного кодексу України уточненням, яке встановлює, що завірені копії документів водокористувачів з метою отримання висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування направляються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання поверхневих вод, тоді як у разі використання підземних вод направляти дані документи необхідно тільки до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

 
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення ризику вимивання грошових коштів в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, (реєстр. № 3235 від 06.10.2015)
Автор - Журжій А.В. (САМОПОМІЧ), Продан О.П. (БПП), Кобцев М.В. (БПП), Кірш О.В. (НАРОДНИЙ ФРОНТ), Євлахов А.С. (БПП).

Основною метою законопроекту є зменшення ризику вимивання грошових коштів в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, підтримка фінансових інтересів платників податку та створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Інтереси покупців товарів\послуг, які здійснюють передоплату або оплату в момент отримання товару\послуги значно порушені не будуть, оскільки в такому випадку покупець зможе не чекаючи закінчення граничного строку реєстрації податкової накладної зареєструвати її в ЄРПН. У разі зловживання правом реєстрації податкових накладних, покупець в майбутньому має право відмовитися співпрацювати з таким постачальником товару. Такі взаємовідносини будуть врегульовані самими підприємцями, держава повинна створити умови для ведення бізнесу без відволікання обігових коштів платників податків.

Законопроектом пропонується збільшити граничний термін реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, протягом якого платник може зареєструвати таку накладну без застосування до нього штрафних санкцій, передбачених статтею 1201 ПК України, до останнього календарного дня місяця, наступного за датою складання таких накладних (на цей час не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання).

 

Під час засідання Погоджувальної ради у понеділок Голова Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Тарас Кутовий запропонував винести на розгляд сесії низку законопроектів та наголосив, що з огляду на важливість питань, які допоможуть вирішити законопроекти, вони мають бути опрацьовані парламентом у найкоротші терміни. Зокрема, йдеться про наступні законопроекти:

- «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів», (реєстр. № 2279);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів та запобігання корупції у сфері земельних відносин», (реєстр. № 2279-1);

- «Про внесення змін до статті 50 Закону України "Про землеустрій" щодо спрощення процедури виготовлення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок», (реєстр. № 1280), підготовлений Комітетом до другого читання;

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі»,(реєстр. № 2558а);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості)», (реєстр. № 2027а);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства)», (реєстр. № 2028а);

- «Про внесення змін до Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені дляспоживання людиною" (щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження,що належать до категорії ІІ, з вимогами законодавства ЄС)», (реєстр. № 2150а);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільгосппризначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація», (реєстр. № 2920);

- «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності)», (реєстр. № 1270),  підготовлений Комітетом до другого читання.

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення законодавства у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог)», (реєстр. № 1460-1),  підготовлений Комітетом до другого читання.

 


На сайті Мінагрополітики оприлюднені:


 

08 жовтня проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

Метою є затвердження нового Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва.

Порядок передбачає спрощення процедури нарахування та розподілу бюджетних коштів для підтримки суб’єктів господарювання у тваринництві.

Державна підтримка здійснюватиметься за заявочним принципом у межах виділених асигнувань.

Порядок передбачає часткове відшкодування суб’єктам господарювання:

- вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності; племінних свинок та кнурців (класу "еліта"); племінних вівцематок, баранів, ярок (далі – часткове відшкодування вартості тварин);

- відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими у національній валюті, для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів;

- вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств.

Нарахування зазначеного часткового відшкодування буде делеговано регіональним комісіям.

09 жовтня проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про комісію з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету".

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених  в державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 709 та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства діяльність комісії з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, що дозволить відновити її роботу та забезпечити сільськогосподарських товаровиробників технікою та обладнанням для агропромислового комплексу України.

Метою прийняття зазначеного проекту наказу є приведення у відповідність до чинного законодавства діяльність комісії з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

фото: rada.gov.ua

 Поділитись

 

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати

Увійти Зареєструватися

Comments (0)

Реклама
Реклама
Реклама