Кредит VS лізинг: як держава підтримує купівлю сільгосптехніки?

Як держава підтримує кредитування сілгосптехніки, передачу її в лізинг та як працює компанія "Украгролізинг" - друга частина серії статей "Кредит VS лізинг". 

 


 

Вікторія Войкіна, старший юрист Werner Law Firm

 


 

Разом із юридичною фірмою Werner Law Firm запускаємо серію статей про те, що обрати - кредит на техніку або техніку в лізинг. Детально розглянемо всі переваги та недоліки, а також особливості оподаткування та державної підтримки. 

У першій статті ми визначились з тим, що таке кредит, а що таке лізинг та в чому між ними відмінність. Сьогодні поговоримо про державну підтримку. 

Сьогодні діють три державні програми фінансової підтримки агропромислового комплексу щодо придбання техніки і обладнання вітчизняного виробництва:

  •  здешевлення коротко- і довгострокових кредитів;
  •  часткова компенсація вартості складної техніки;
  •  фінансовий лізинг.

 

Здешевлення коротко- і довгострокових кредитів

Станом на сьогодні діє Постанова Кабінету Міністрів України № 300 від 29.04.2015 р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджет для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».

 У Державному бюджеті України на 2016 рік Мінагрополітики передбачено видатки загального фонду за програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» з обсягом фінансування 300 млн. грн., які спрямовано до регіонів в повному обсязі.

Мінагрополітики визначає річні ліміти та здійснює розподіл бюджетних призначень між структурними підрозділами облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному року, згідно з даними органів державної статистики.

Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники) за укладеними кредитними договорами. Починаючи з 2016 року - за умови, що сума відсотків за користування кредитами не перевищує облікової ставки Національного банку, збільшеної на 3 відсоткових пункти на момент укладання договору. При цьому витрати з надання інших банківських послуг, пов’язаних з укладенням кредитного договору (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не підлягають компенсації.

Читайте також: Кредит VS лізинг: що краще обрати аграрію?

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із:

  • закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, спермопродукції, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці;
  • обладнання для тваринницьких ферм і комплексів;
  • запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт сільськогосподарської і зрошувальної техніки;
  • робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, посіву, захисту рослин від хвороб і шкідників, внесення добрив та підживлення, збирання врожаю.

Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації протягом поточного та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

 

Часткова компенсація (30 %) вартості складної сільськогосподарської техніки

На сьогодні діє цілих два Порядки використання коштів державного бюджету, що спрямовується на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України № 959 від 28.07.2004 р. та № 647 від 28.07.2010 р., які регулюють механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості нової складної  сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, закупленої у поточному році, сільськогосподарським товаровиробникам, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва   сільськогосподарської  продукції).

Проте, в Державному бюджеті України на 2016 рік, Проекті Державного бюджету України на 2017 рік коштів на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва не передбачено.

 

Фінансовий лізинг

В проекті Державного бюджету України на 2017 рік зазначення про збереження надання кредитів для здійснення операцій фінансового лізингу за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу" в обсязі 3 818,4 тис. гривень. (3 млн. 818 тис. 40 грн.).

Реалізація державної програми фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу здійснюється Національною акціонерною компанією «Украгролізинг».

Читайте також: Диплом має значення: чи вдасться ВР зняти перепони для фермерів?

Сутність фінансової підримки полягає у використання коштів, передбачених Національній акціонерній компанії “Украгролізинг” (далі - Компанія) у загальному та спеціальному фондах державного бюджету для забезпечення сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, інших суб'єктів підприємницької діяльності агропромислового комплексу та фізичних осіб - членів особистих селянських господарств (далі - лізингоодержувачі) технікою і обладнанням вітчизняного виробництва (далі - техніка) на умовах фінансового лізингу, що здійснюється на підставі договорів, укладених між Компанією і лізингоодержувачами.

Перелік і граничні ціни на техніку, що закуповується Компанією у заводів-виробників та/або дилерів за рахунок коштів державного бюджету для подальшої передачі у фінансовий лізинг, погоджується Мінагрополітики.

Перелік визначається за результатами розгляду поданих заводами-виробниками та/або дилерами з продажу вітчизняної техніки й обладнання для агропромислового комплексу - резидентами (далі - постачальники), заявки щодо включення до переліку та граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, та переліку документів, які надаються комісії з питань визначення переліку та граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Оголошення про початок приймання документів розміщується на веб-сайті Мінагрополітики України (www. minagro.gov.ua) не пізніше ніж за місяць до початку нового бюджетного року.

Під час розгляду документів Комісією беруться до уваги такі показники:

  • вартість техніки, грн;
  • термін гарантійного періоду, роки;
  • наявність сервісної мережі.

Наприклад, відповідно до переліку, затвердженого 18.01.2016 р., гранична вартість Сівалки УПС-12 з інформаційним пристроєм «Факт» виробництва ПАТ «Червона Зірка» встановлена на рівні 189 000, 00 грн.

Компанія використовує бюджетні кошти для проведення розрахунків з постачальниками на підставі договорів поставки та договорів фінансового лізингу, а також для погашення бюджетної заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.

Примірні договори поставки та фінансового лізингу затверджуються компанією.

За користування технікою лізингоодержувачі відповідно до умов договору фінансового лізингу вносять плату (лізингові платежі) з урахуванням вимог частини другої статті 16 Закону України "Про фінансовий лізинг", при цьому сума, що виплачується як винагорода лізингодавцю за передану у лізинг техніку за договором фінансового лізингу, становить 7 відсотків річних її невідшкодованої вартості.

За одночасної наявності двох та більше потенційних лізингоодержувачів на одну одиницю ідентичної техніки і за неможливості Компанії здійснити її закупівлю у повному обсязі лізингоодержувачі визначаються на конкурсній основі шляхом проведення аукціону, визначальним критерієм якого є пропонування найбільшого розміру попереднього платежу.

 

Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»

Відповідно до порядку використання коштів державного бюджету України, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 10.12.2003 № 1904 (зі змінами та доповненнями), у фінансовий лізинг може бути передана техніка тільки вітчизняного виробництва.

Техніка надається у фінансовий лізинг за умови внесення лізингоодержувачем попереднього платежу, що становить не менш як 10 відсотків вартості техніки, на який не нараховується лізинговий платіж у частині винагороди лізингодавцю, та укладання лізингоодержувачем договору страхування предмета лізингу.

Читайте також: Починає роботу комісія держфонду з питань надання фінпідтримки аграріям

Основним критерієм при визначенні потенційних лізингоодержувачів є відсутність простроченої заборгованості з оплати вітчизняної сільськогосподарської техніки, що придбана на умовах фінансового лізингу, а також з погашення кредитів, залучених державою або під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва.

Перевага надається лізингоодержувачам, які придбавають техніку для оснащення тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів, доїльних залів, елеваторів, овоче- і фруктосховищ, створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, реалізації інноваційних проектів, внесених до Державного реєстру інноваційних проектів, а також зернозбиральні комбайни і трактори, що агрегатуються з багатоопераційними ґрунтообробними та посівними комплексами.

Перелік документів, які повинен надати потенційний лізингоодержувач до філії компанії свого регіону для укладення договору лізингу, та вимоги до їх оформлення.

Для укладення договору лізингу з Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" потенційним лізингоодержувачем надаються документи згідно з переліком залежно від організаційно-правової форми підприємства.

У випадку, якщо у суб’єкта господарювання відсутній повний перелік документів, він повинен надати лист-повідомлення про причину відсутності таких документів за підписом уповноваженої особи, завірений печаткою.

Перелік документів для акціонерних товариств (АТ), товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ), повних товариств (ПТ), командитних товариств (КТ), приватних підприємств (ПП), дочірніх підприємств (ДП), фермерських господарств (ФГ),  сільськогосподарських виробничих кооперативів, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, державних та комунальних підприємств (надалі - Перелік 1):

1. лист-замовлення (з обов'язковим  визначенням  постачальника та переліком техніки, обладнання) на укладення договору за підписом першої особи;


2. копію довіреності на уповноважену особу, яка підписує договір, якщо договір підписується на підставі довіреності (засвідчену потенційним лізингоодержувачем);


3. доказ повноважень керівника, головного бухгалтера (якщо така посада наявна) та/або уповноважених представників підприємства - потенційного лізингоодержувача на підписання документів, договорів (наказ про призначення (з обов’язковим підписом особи, яку призначили на посаду, на копії документа в ознайомленні з наказом), протокол про обрання, контракт, довіреність; рішення засновників (акціонерів, учасників органу управління) про укладення договорів лізингу, завірені печаткою підприємства (засвідчені лізингоодержувачем);


4. завірені копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційного коду керівника підприємства, головного бухгалтера (перших 4-х сторінок та сторінок місця реєстрації);


5. засвідчені нотаріально або посадовими особами органів місцевого самоврядування копії установчих документів;


6. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, завірена печаткою та підписом керівника або головного бухгалтера підприємства із зазначенням дати (засвідчена лізингоодержувачем);


7. копія відомостей з органу державної статистики про включення суб'єкта підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з датою внесення останніх змін (засвідчена лізингоодержувачем);


8. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (надається державним реєстратором відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців");


9. копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, якщо лізингоодержувач є платником ПДВ (засвідчена лізингоодержувачем);


10. копія свідоцтва платника єдиного податку, якщо юридична особа перебуває на спрощеній системі оподаткування (засвідчена лізингоодержувачем);


11. копія свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства суб'єктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, якщо юридична особа є таким платником (засвідчена лізингоодержувачем);


12. оригінал довідки банку про помісячний рух грошових коштів на банківських рахунках потенційного лізингоодержувача за 12 останніх місяців, які передують місяцю подання листа-замовлення на укладання договору;


13. оригінал довідки з органу державної податкової служби за місцем реєстрації про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів перед державним бюджетом;


14. оригінал витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, передбачений Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень";


15. оригінал інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013р. №868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»;


16. фінансову звітність у складі: форма №1 "Баланс" лізингоодержувача із розшифровкою статей, форма №2 "Звіт про фінансові результати", форма № 3 - "Звіт про рух грошових коштів", форма №4 «Звіт про власний капітал», форма №5 - "Примітки до річної фінансової звітності". Господарства, які відповідають статусу малих підприємств (з середньообліковою чисельністю працівників за звітний період від 10 до 50 осіб та обсягом виручки від реалізації від 500000 гривень до 2500000 гривень) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39, подають фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва у складі балансу (форма №1-м) і Звіту про фінансові результати (форма №2-м).

Фінансова звітність надається у складі звітів за останні два роки (період звітності) та звіту на останню звітну дату з обов’язковою відміткою відповідного органу про прийняття звітності (статистики);


17. оригінал банківської довідки про наявність/відсутність кредитів та наявність/відсутність прострочених кредитних зобов’язань і засвідчену копію кредитної угоди (при наявності кредитних зобов’язань);


18. техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план) ведення господарської діяльності з використанням майна, що замовляється, з розбивкою за роками на термін дії договору лізингу, за умови, якщо лізингоодержувачу передаються предмети лізингу, загальна вартість яких перевищує 500 000 грн;


19. копія державного акта на право власності на земельну ділянку або копія договору оренди землі, або копія довідки органу місцевого самоврядування чи іншого компетентного органу про користування земельною ділянкою із зазначенням площі ділянки (засвідчені лізингоодержувачем);


20. інформацію про вид забезпечення, яке може запропонувати лізингоодержувач з проектами відповідних договорів (у разі необхідності).


21. документи, що підтверджують право потенційного Лізингоодержувача на надання такого виду забезпечення, яке ним запропоноване Компанії (правовстановлюючі документи на рухоме та нерухоме майно та інше) (у разі необхідності).

 

У випадку, якщо потенційний лізингоодержувач здійснює підприємницьку  діяльність у формі фермерського господарства (ФГ), то замість документів, визначених у пункті 16, він надає для розгляду наступні документи: форма № 2 (ферм) "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства"; баланс селянського (фермерського) господарства - форма № 1-м (скорочена) із розшифровкою статей балансу за останні два роки (період звітності) з обов’язковою  відміткою відповідного органу про прийняття звітності (органу статистики) або звіт, що надається до відповідного органу.

У випадку, якщо потенційний лізингоодержувач є фізичною особою–підприємцем, то він подає на розгляд Компанії документи, передбачені пунктами  1, 2, 8, 12 - 15, 17, 19 Переліку 1 і додатково надає такі документи (надалі - Перелік 2):

1. доказ повноважень фізичної особи-підприємця та головного бухгалтера (якщо головний бухгалтер перебуває в трудових відносинах з ФОП) (засвідчені підприємцем);


2. завірені копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - підприємця та його/її дружини/чоловіка, головного бухгалтера (якщо головний бухгалтер перебуває в трудових відносинах) (перших 4-х сторінок та сторінок місця реєстрації);


3. завірені копії свідоцтва про шлюб/розлучення та оригінал згоди другого із подружжя на укладення договору лізингу;


4. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (засвідчені підприємцем);


5. копію свідоцтва платника єдиного податку (засвідчену підприємцем);


6. копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо ФОП зареєстрований як платник податку на додану вартість) (засвідчену підприємцем);


7. копія податкової декларації про доходи за останній звітний період, звіт суб‘єкта малого підприємництва - платника єдиного податку за останні два роки (період звітності) та звітність на останню звітну дату з відміткою ДПІ або іншу документацію, що визначає фінансовий стан фізичної особи — підприємця, (засвідчені підприємцем);


8. техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план) ведення господарської діяльності з використанням майна, що замовляється, з розбивкою за роками на термін дії договору лізингу (засвідчене підприємцем), якщо лізингоодержувачу передаються предмети лізингу, загальна вартість яких перевищує 100 000,00 грн.


9. інформацію про вид забезпечення, яке може запропонувати лізингоодержувач з проектами відповідних договорів (у разі необхідності).


10. документи, що підтверджують право потенційного Лізингоодержувача на надання такого виду забезпечення, яке ним запропоноване Компанії (правовстановлюючі документи на рухоме та нерухоме майно та інше) (у разі необхідності).

 

У випадку, якщо потенційний лізингоодержувач є фізичною особою – членом особистого селянського господарства, то він подає на розгляд Компанії документи, передбачені підпунктами 10, 11 п.4.1.2 і додатково надає такі документи (надалі - Перелік 3):

1. нотаріально засвідчені копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;


2. нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб;


3. нотаріально засвідчена згода другого з подружжя на укладення договору лізингу.

Крім перелічених вище документів, Компанія залишає за собою право вимагати й інші документи, що містять інформацію про лізингоодержувача.

 

Черговість сплати лізингових платежів становить місяць, квартал або  шість місяців. Перший платіж наступає залежно від черговості сплати лізингових платежів з дати підписання тристороннього акту приймання-передачі. За користування лізинговою технікою Лізингоодержувач сплачує 50% облікової ставки НБУ на момент укладання договору від її невідшкодованої вартості. За організацію поставки Лізингоодержувач сплачує 7% від вартості Предмета лізингу.

 Поділитись

 

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати

Увійти Зареєструватися

Comments (0)

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама