Реклама

Щорічне підтвердження статусу платника єп 4 групи: до чого чіпляється податкова та як убезпечити себе у 2021 році

На що звернути увагу та як уникнути проблем з податковою?

Нагадую, що до 20 лютого 2021 року всім сільськогосподарським товаровиробникам, що перебувають на спрощеній системі оподаткування 4 групи для щорічного підтвердження відповідного статусу необхідно подати наступні документи (пп.298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ):

- загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), — контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

- звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки (юридичні особи);

- розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (юридичні особи) — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Пунктом 299.10 ст. 299 ПКУ встановлений виключний перелік підстав анулювання реєстрації платника єдиного податку шляхом виключення його з такого реєстру за рішенням контролюючого органу.

Зокрема такими підставами є:

  1. подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування;
  2. припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем відповідно до закону;
  3. у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 та підпунктом 298.8.6 пункту 298.8 статті 298 цього Кодексу;

Для с/г товаровиробників юридичних осіб зазвичай застосовуються такі положення пункту 298.2.3.:

4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків (прим.: мова йде про дозволення застосування розрахунків виключно в готівковій та безготівковій формі);

7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

8) у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 цього Кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів — в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Підпункт 298.8.6 п. 298.8 ст. 298 ПКУ застосовується для сільгосп товаровиробників — ФОП, які діють як сімейне фермерське господарство, та не є юридичними особами.

      4. якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника ЄП 4 групи становить менш як 75 відсотків;

     5. якщо платником ЄП 4 групи не подано податкову звітність, передбачену підпунктом 295.9.1 пункту 295.9 статті 295 та підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 цього Кодексу.

Для с/г товаровиробників юридичних осіб:

295.9.1. не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;

(Зміст пп. 298.8.1. п. 298.8 ст. 298 ПКУ процитовано на початку цієї статті.)

Абзацом 2 п. 299.11 ст. 299 ПК України також передбачено, що у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам підпункту 4 пункту 291.4 та пункту 291.51 статті 291 цього Кодексу у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II цього Кодексу. Такий платник податку зобов'язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.

Досвід показує, що замало вчасно подати пакет документів контролюючому органу, та на підтвердження його прийняття отримати квитанцію № 2 без зауважень. Протягом року податкові органи практично безпідставно в ручному режимі здійснюють анулювання реєстрації платника ЄП 4 групи та виключають суб'єкта господарювання з відповідного реєстру. «Листи щастя» починають надходити з березня, і протягом всього року, якими платника податків повідомляють, що з 01 січня звітного року він не є платником ЄП 4 групи.

Звичайно, що така ситуація є стресовою для сільськогосподарського товаровиробника. Тому на досвіді минулого року пропоную проаналізувати найбільш розповсюдженіші підстави анулювання реєстрації платника ЄП 4 групи та судову практику, що склалась в судах першої та апеляційної інстанціях при розгляді такої категорії спорів.

Підстава анулювання реєстрації платника ЄП 4 групи юридичної особи (стаття ПК України)

Типова ситуація

Позиція податкового органу

Позиція судів першої та апеляційної інстанції

ч.5 п. 299.10 ст. 299 ПКУ

(платником не подано податкову звітність)

до 20 лютого суб'єкт господарювання надав контролюючому органу документи передбачені пп.298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ, проте, при заповнені в звітній податковій декларації в частині заповнення коду органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки за КОАТУУ допустився помилки. Проте декларація прийнята контролюючим органом без зауважень, про що свідчить отримання квитанції № 2 без зауважень.

Відповідно до п. 48.4 ст. 48 ПКУ в окремих випадках код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ є обов’язковим реквізитом податкової декларації.

Згідно з п. 49.9 ст. 49 ПКУ податкова декларація вважається прийнятою, якщо вона подана з дотриманням п. 48.4 ПКУ.

За правилами п. 49.14 ПКУ вважається неподаною за умови порушення норм п. 48.4 ПКУ та надання контролюючим органом повідомлення про відмову. Тобто, платником порушено ч.5 п. 299.10 ст. 299 ПК України

1. Норми ПКУ не містять положень, що за наявності помилок у податковій звітності платнику податків може бути відмовлено у наданні (підтвердженні) статусу платника ЄП 4 групи. Також, безпідставними є твердження контролюючого органу про неприйняття звітності, оскільки квитанціями № 2 підтверджено прийняття такої звітності.

2. Судом враховано той факт, що платником було подано уточнюючу загальну податкву декларацію, в якій була виправлена помилка (прим. уточнююча декларація була подана після 20 лютого)

(справа № 640/6877/20)

3. Загальна податкова декларація платника ЄП 4 групи має відношення до адміністрування єдиного податку, КОАТУУ не може слугувати підставою для невизнання вказаної декларації контролюючим органом, оскільки нарахування та сплата єдиного податку здійснюється у відповідності до звітних податкових декларацій, жодних зауважень до яких щодо повноти та достовірності заповнення обов'язкових реквізитів контролюючим органом не визначено.

Код КОАТУУ може мати значення для адміністрування єдиного податку лише при заповненні звітності, що подається платником ЄП 4 групи до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки.

(справа № 640/10 207/19)

 Платник податку на підтвердження свого статусу до 20 лютого звітного періоду подав загальну податкову декларацію за всі земельні ділянки, звітні податкові декларації по кожній земельній ділянці та відомості про наявність земельних ділянок. Проте, розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва подав після 20 лютогоНа думку контролюючого органу подання податкової звітності з порушенням встановлених строків (тобто після 20 лютого), відповідно до приписів ч.5 п. 299.10 ст. 299 ПКУ має прирівнюватись до її неподання, та породжувати наслідок такий, як анулювання реєстрації платника ЄП 4 групи

1. ПКУ передбачає підстави для анулювання реєстрації платника ЄП або підстави, з яких платник не може бути платником ЄП 4 групи, але не містить норму, відповідно до якої платник, який до 20 лютого не подав звітність, зазначену у п. п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ, не може бути, або втрачає статус платника ЄП 4 групи.

Крім того, податкова не наділена повноваженнями не визнавати звітність, у зв'язку з пропущенням платником податку строку на подачу декларації, встановленого п. п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ (пропущення встановлених цією нормою строків).

(справа № 120/4916/20-а з посиланням на постанову ВС у справі № 814/1394/15 від 24.01.2019;

справа № 240/5206/20

справа № 240/6426/20)

2. Відмовляючи у задоволені позову суд першої інстанції та апеляційний суд виходили з того, що

підприємство, як платник ЄП, мав обов'язок до 20 лютого подати контролюючому органу необхідний пакет документів на підтвердження статусу платника ЄП 4 групи. Отже однією із підстав для анулювання реєстрації платником ЄП є неподання платником ЄП 4 групи податкової звітності, передбаченої пп.295.9.1 п. 295.9 ст. 295 ПКУ. Тому контролюючий орган мав обґрунтовані підстави для відмови платнику у підтвердженні статусу платника ЄП4 групи на 2020 рік.

(справа № 280/2384/20)

пп.291.5(1).3 п. 291.5(1) ст. 291 ПКУ

(наявність податкового боргу станом на 1 січня базового (звітного) року, за вийнятком безнадійного податкового боргу).

Станом на 01 січня поточного року суб'єкт господарювання має заборгованість з орендних платежів з юридичних осіб.

Суб'єкт господарювання вчасно подав пакет документів на підтвердження статусу платника ЄП 4 групи. Отримав квитанцію № 2 про прийняття пакету документів без зауважень.

Однак згодом від контролюючого органу отримав листа з повідомленням про анулювання реєстрації платника ЄП 4 групи.

Наявність податкового боргу станом на 1 січня базового (звітного) року, відповідно до пп.291.5(1).3 п. 291.5(1) ст. 291 ПКУ не надає права суб'єкту господарювання бути платником ЄП 4 групи, а отже є підставою для анулювання реєстрації.

 

Посилання контролюючого органу на наявність у суб'єкта господарювання податкового боргу як на підставу для відмови в підтверджені статусу платника ЄП 4 групи відповідно до пп.291.5−1.3 п. 291.5−1 ст. 291 ПКУ суди попередніх інстанцій обґрунтовано не взяли до уваги, оскільки положення зазначеної норми встановлюють умови, за яких суб'єкти господарювання не можуть набувати статус платника ЄП 4 групи, однак не стосуються підтвердження статусу такого платника.

(справа № 420/6960/20 з посиланням на постанову ВС від 19.06.2020 у справі № 822/758/17), постанову ВС від 12.04.2019 у справі № 2240/2504/18)

Отже, з урахуванням зазначеної практики при подачі пакету документів на виконання вимог  пп.298.8.1 п.298.8 ст. 298 ПК України слід додатково врахувати наступні особливості:

  1. Для підтвердження статусу платника ЄП 4 групи необхідний пакет документів бажано подати контролюючому органу за 5 календарних днів до настання граничного строку, щоб мати можливість усунути технічні недоліки та виправити інші помилки до 20 лютого;
  2. Особливу увагу звернути на правильність заповнення граф з кодами КОТАУУ. Коди мають зазначатись з урахуванням останніх змін;
  3. Уважно зазначати контролюючий орган, якому подаються документи;
  4. Перевірити чи правильно обрано вид податкової декларації: «звітна» чи «загальна»;
  5. Протягом звітного року контролювати недопущення формування податкового боргу протягом 2х послідовних кварталів;
  6. Не мати податкової заборгованості станом на 01 січня року, в якому подається звітність;
  7. Дотримуватись інших правил заповнення та подачі податкової звітності.

Незважаючи на те, що в більшості випадків суд стає на захист прав та інтересів суб’єкта господарювання, ігнорувати досвід попередніх років не варто, адже свою правоту потрібно буде доводити в судовому порядку. Судовий спір - це завжди витрата часу та відсутність правової визначеності протяг строку розгляду справи.

Однак, якщо Ваше підприємство таки постраждало від дій контролюючого органу, нехтувати кваліфікованою правовою допомогою небезпечно.Поділитись

 

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .

 

Реклама
Реклама
Реклама