Реклама

Запитайте у юриста: як правильно індексувати зарплатню

партнер ЮФ OMP TAX & LEGAL

Чи обов'язково мусить підприємство індексувати заробітну платню та коли працівник має право це вимагати, розповідає розповідає партнер ЮФ OMP TAX & LEGAL Анна Урусова. 

У товаристві з 01.01.2017 року відбулося підвищення посадового окладу у працівника з 2058,00 грн.(розмір мін. зар/плати на державному рівні – 1378,00) грн. до 3700,00 грн. (розмір мін. зар/пл. – 3200,00 грн.). Обсяг підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом у січні 2017 року визначено у сумі 500,00 грн. З червня місяця виникає право на індексацію заробітної плати у розмірі  3,7 % від мінімального прожиткового мінімуму. Таким чином, сума індексації за повністю відпрацьований червень складе 62,31 грн.  Чи можемо ми не проводити індексацію, керуючись пунктом 5 Постанови №1078? Як необхідно правильно документально оформити підвищення з/плати випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозованого рівня інфляції і як надалі відслідковувати право на індексацію?

-  У випадку підвищення заробітної плати працівнику випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції, нарахування сум індексації тимчасово припиняється. Відновлення нарахування сум індексації здійснюватиметься в наступному місяці, коли сума індексації стане більшою за розмір підвищення заробітної плати.

Окремих вимог до документального оформлення підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції законодавством не передбачено. Таке оформлення може здійснюватися шляхом підписання наказу про підвищення окладу, додаткової угоди до трудового договору або внесенням змін до колективного договору з обов’язковим зазначенням, що  підвищення заробітної плати здійснюється саме випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

Відслідкувати момент виникнення права на індексацію можливо шляхом моніторингу офіційних періодичних видань, в яких друкується індекс споживчих цін. Індексація заробітної плати проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації 103 відсотка.

Правовий аналіз:

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» грошові доходи громадян, які не мають разового характеру підлягають індексації. Механізм здійснення індексації закладений в «Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженому Постановою КМУ №1078 від 17.07.2003 р. (надалі – Порядок). Як слідує із п.5 Порядку, проведення індексації може замінюватись механізмом підвищення доходів працівників випереджаючим шляхом.

Отже, підвищення заробітної плати працівнику випереджаючим шляхом відповідає законодавству.

Відповідно ч.8 п.5 Порядку:

«У разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції під час визначення розміру підвищення грошових доходів у зв'язку з індексацією враховується рівень такого підвищення».

Як ми розуміємо, у товаристві розмір заробітної плати працівника в січні 2017 року був підвищений на 500,00 гривень, а сума індексації за червень складає 62,31 гривні. Це означає, що сума індексації не перевищила підвищення заробітної плати працівника випереджаючим шляхом, тобто сума підвищення заробітної плати враховує суму індексації.

Відповідно ч.9 п.5 Порядку:

«Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, на підставі якого нарахована сума індексації перевищить розмір підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом».

Враховуючи зазначене, Вам необхідно відновити нарахування сум індексації або здійснити чергове підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом з першого числа місяця, що настане за місяцем, у якому буде офіційно опубліковано індекс споживчих цін, на підставі якого нарахована сума індексації перевищить суму підвищення заробітної плати у січні місяці.

Така позиція підтверджується листом Мінсоцполітики від 05.08.2015 р. N 221/10/137-15, в якому роз’яснюється, що проведення індексації може замінюватись механізмом підвищення доходів працівників випереджаючим шляхом (лист додаємо).

Щодо оформлення підвищення заробітної плати

На підставі ст.21 Закону України «Про оплату праці» працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.  Згідно з п.п.7 п.9 розділу ІІ правил діловодства (затвердженими Наказом Мінюсту 18.06.2015 № 1000/5) розмір посадового окладу відповідно до штатного розпису також визначається в наказі про прийняття на роботу.

Законодавством не передбачено окремих вимог до документального оформлення підвищення заробітної плати саме випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

Отже, підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції оформлюється в загальному порядку, а саме шляхом підписання наказу про підвищення окладу, додаткової угоди до трудового договору або внесенням змін до колективного договору, проте рекомендуємо Вам у відповідному документі обов’язково зазначити, що підвищення заробітної плати здійснюється саме випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

Щодо відслідковування виникнення права на індексацію

За правилами ст. 3 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» індекс споживчих цін обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях, яким, зокрема, є газета «Урядовий кур’єр». Також індекс споживчих цін можна відслідкувати на сайті Державної служби статистики України.


Реклама

Реклама

Реклама

Реклама