Запитайте у юриста: як оплачувати роботу найманого транспортного засобу з екіпажом?

юрист ЮФ OMP TAX & LEGAL

Про тонкощі роботи з орендованою технікою, розповідає Віталій Смердов, ЮФ OMP TAX & LEGAL.

На збиранні  врожаю у нас буде працювати наймана техніка. Ми заключимо договір оренди транспортного засобу з екіпажем (комбайнером). Що нам прописати в розділі 5 "Орендна плата та  порядок розрахунків"? І як з ними розраховуватися? Раніше був розрахунок за гектари, а тепер розмір орендної плати=розміру орендної плати?

- Короткі висновки: Оскільки розмір орендної плати є істотною умовою договору оренди, то оптимальним варіантом є зазначення розміру орендної плати в договорі найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом. Однак, враховуючи положення Цивільного кодексу України, у випадку якщо фіксований розмір орендної плати не встановлений договором, то розмір орендної плати може бути передбачений, наприклад, "Технічними завданнями", які також містять інформацію про вид, об’єм робіт, та інше. У такому випадку в договорі необхідно зазначити, що розмір орендної плати встановлюється в "Технічних завданнях", які є невід’ємною частиною цього договору найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом. Також, розмір орендної плати може бути передбачений і актом приймання-передачі послуг. Однак, оскільки акт складається після закінчення здійснення господарської операції (надання послуг найму (оренди)) і підтверджує факт отримання замовником таких послуг, для уникнення комерційних ризиків, наприклад, таких, як спори щодо розміру орендної плати, ми не рекомендуємо Вам встановлювати розмір орендної плати актом приймання-передачі послуг.

Для оформлення договору найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом від контрагента необхідно отримати документи, які підтверджують державну реєстрацію такого контрагента в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, реєстр про взяття на облік платників податків, реєстрі платників ПДВ (за наявності), документи, які підтверджують правомочність приймати рішення щодо укладення договору найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом та правомочність осіб, які від імені контрагента підписують такий договір, паспорт транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, документи, які підтверджують право водія (екіпажу) керувати таким видом транспортного засобу - посвідчення водія, документи, які посвідчують особу водія (екіпажу) - паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, та інші документи.

Якими документами встановлюється розмір орендної плати?

Згідно ст. 286 Господарського кодексу України, орендна плата (плата за користування майном) є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, і є істотною умовою договору оренди (п. 1 ст. 248 Господарського кодексу України). Розмір, форма, порядок та строки орендної плати (плати за користуванням майном) визначається договором найму (оренди) (ст. 762 Цивільного кодексу України)

«Цивільний кодекс України: Стаття 762. Плата за користування майном 1. За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.[…] 2. Плата за користування майном може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма плати за користування майном встановлюється договором найму.[…]»

«Господарський кодекс України: Стаття 284. Умови договору оренди 1. Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу. […]

Стаття 286. Орендна плата 1. Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.[…] 4. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.»Однак, в той же час, п. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення.

«Стаття 762. Плата за користування майном  1. За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення. 2. Плата за користування майном може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма плати за користування майном встановлюється договором найму. […] »

Приймаючи до уваги вищесказане, відмічаємо що оскільки зазначення орендної плати є істотною умовою, то оптимальним варіантом є передбачення розміру орендної плати в договорі найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом. Однак, враховуючи положення ст. 762 Цивільного кодексу України, у випадку якщо фіксований розмір орендної плати не встановлений договором, то розмір орендної плати може бути передбачений, наприклад, Технічними завданнями, які додатково можуть містити інформацію про вид, об’єм робіт, та інше. У такому випадку в договорі необхідно зазначити, що розмір орендної плати встановлюється в Технічних завданнях, які є невід’ємною частиною цього договору найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом.

Також, розмір орендної плати може бути передбачений і актом приймання-передачі послуг. Однак, оскільки акт складається після закінчення здійснення господарської операції (надання послуг найму (оренди)) і підтверджує факт отримання замовником (орендарем) таких послуг, то для уникнення комерційних ризиків, наприклад, таких, як спори щодо розміру орендної плати, ми не рекомендуємо Вам встановлювати розмір орендної плати актом приймання-передачі послуг. На наш погляд, більш коректним варіантом в даному випадку буде передбачення розміру орендної плати в Технічних завданнях, які є невід’ємною частиною договору найму (оренди).

Однак, незважаючи на наявність Технічних завдань, складання та підписання акту приймання-передачі надання послуг найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом, який підтверджує факт надання послуги найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом та прийняття такої послуги орендарем, є необхідним.

Так, акт приймання-передачі послуг найму (оренди) є необхідним перш за все для відображення операцій найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом:

¨     в бухгалтерському обліку. Так, первинний документ містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Акт приймання-передачі послуг найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом є первинним документом, тому повинен містить усі необхідні реквізити, передбачені п. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995  № 88, в тому числі, і інформацію про розмір орендної плати.

¨     в податковому обліку. Так, згідно з пп. 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу надання права на користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренди) належить до операцій з продажу послуг.

Приймаючи до уваги вищесказане відмічаємо, що складання Технічних завдань не звільняє сторін договору від необхідності складання та підписання акту приймання-передачі послуг найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом.

Які документи необхідні для оформлення договору найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом?

Для повноти відповіді, нам необхідно знати, хто саме виступає контрагентом за договором найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом. Так, якщо контрагентом є:

¨     юридична особа - для оформлення договору найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом від контрагента необхідно отримати наступні документи: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, документи, які підтверджують повноваження особи-підписанта, яка діє від імені контрагента (накази, протоколи вищого органу, довіреності та інше), витяг зі Статуту чи іншого установчого документу контрагента, яким підтверджуються правомочність прийняття рішення щодо укладення договору найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом, документ, що підтверджує взяття такого контрагента на податковий облік, реєстрації його як платника ПДВ (за наявності), паспорт транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, документи, які підтверджують право водія (екіпажу) керувати таким видом транспортного засобу - посвідчення водія, документи, які посвідчують особу водія (екіпажу) - паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Також, рекомендуємо провести перевірку контрагента у судовому та інших реєстрах на предмет, чи являється контрагент стороною в будь-яких спорах;

¨     фізична особа-підприємець – для оформлення договору найму (оренди) транспортного засобу з екіпажом від контрагента необхідно отримати: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, який підтверджує реєстрацію такої фізичної особи суб’єктом господарювання – фізичною особою-підприємцем, документ, що підтверджує взяття такого контрагента на податковий облік, реєстрації його як платника ПДВ (за наявності), паспорт транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, документи, які підтверджують право водія (екіпажу) керувати таким видом транспортного засобу - посвідчення водія, документи, які посвідчують особу водія (екіпажу) - паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

¨     фізична особа – документи, які посвідчують особу громадянина України: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, документи, які підтверджують право фізичної особи (екіпажу) керувати таким видом транспортного засобу - посвідчення водія.

 Поділитись

 

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .

 

Реклама

Реклама
Реклама