Онлайн-конференція «Україна-Китай: Майбутнє торгівлі. Бобові. Зернові. Олійні»

Comments

0

09:00, 18 травня - 18:00, 18 травня 2021

Онлайн

Відносини між Україною та Китаєм почали зароджуватись ще за часів Київської Русі завдяки Великому шовковому шляху, що своєю північною гілкою заходив на територію сучасної України. Але дипломатичні відносини з'явилися значно пізніше – у 1993-му році.

Тісні торгово-економічні відносини почалися в 2012-му році, коли Китай зайняв перше місце серед торгових партнерів України. Останні роки взаємодія значно посилюється. Тільки за минулий рік експорт українських товарів до Піднебесної виріс майже у два рази, а в 2019 році збільшення склало 63%.

Про те як ще більше інтенсифікувати взаємовідносини між країнами поговоримо на онлайн-конференції «Україна-Китай: Майбутнє торгівлі. Бобові. Зернові. Олійні»  18 травня 2021 року, що відбудеться за підтримки Державної служби України  з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Китайської торгово-промислової палати з експорту та імпорту  продуктів харчування, місцевих продуктів та субпродуктів тваринного походження (CFNA) .

Реєстрація

Relations between Ukraine and China began to emerge in the days of Kiev Rus due to the Great Silk Road, which with its northern branch entered the territory of modern Ukraine. But diplomatic relations emerged much later, in 1993.

Close trade and economic relations began in 2012, when China took first place among Ukraine's trading partners. In recent years, interaction has intensified significantly. Last year alone, exports of Ukrainian goods to China almost doubled, and in 2019 the increase was 63%.

We will talk about how to further intensify relations between the countries at the online conference "Ukraine-China: The Future of Trade. Pulses. Grains. Oilseeds "  on May 18, 2021, with the support of the State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection and the China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products (CFNA)


Реклама

Реклама
Реклама