Запитайте у юриста: що треба знати про виплату дивідендів фізичним особам

Як оподатковувати дивіденди аграріям на четвертій групі єдиного податку, коли перераховувати ПДФО, як рахувати військовий збір на дивиденди, розповідає юрист компанії OMP, експерт ВАР, Андріана Мартинів. 

юрист компанії ОМП

 

Питання №1 – За якою ставкою оподатковують дивіденди, якщо вони виплачуються с/г товаровиробником (який застосовує єдиний податок четверту групу) на користь фізичної особи-резидента? Чи потрібно за таких умов сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток?

Сільськогосподарський товаровиробник, що застосовує єдиний податок четверту групу є звільнений від сплати податку на прибуток. Відтак, ставка податку на доходи з фізичних осіб (надалі – ПДФО) при нарахуванні / виплаті дивідендів складає 18%, а не 5%. Право на застосування ставки у розмірі 5% мають платники податку на прибуток (п.п.167.5.2. ПКУ).

Авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів, зокрема, фізичним особам (абзац третій п.п. 57.1-1.3 ПКУ).

У випадку, якщо дивіденди виплачуються с/г товаровиробником, який застосовує єдиний податок четверту групу, на користь юридичної особи, то незважаючи на те, що платники єдиного податку четвертої групи не є платниками податку на прибуток, авансовий внесок сплачується. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

При цьому сума сплаченого авансового внеску не змінює значення сум податкового зобов’язання з єдиного податку в сторону зменшення, що підлягає до сплати таким с/г товаровиробником (згідно до положень Листа ДФСУ від 10.02.2016 р. N 2758/6/99-95-42-01-15; N 2760/6/99-95-42-01-15; N 2761/6/99-95-42-01-15; N 2762/6/99-95-42-01-15; N 2763/6/99-95-42-01-15; N 2764/6/99-95-42-01-15; N 2765/6/99-95-42-01-15).

 


Питання №2 – Який термін перерахування ПДФО до бюджету, у разі, якщо дивіденди нараховуються, але не виплачуються на користь фізичної особи-резидента?

У випадку нарахування оподатковуваного доходу, але не виплаченого, у вигляді дивідендів, то податковий агент має обов’язок перерахувати суми ПДФО у строк не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу (п.п.168.1.5 ПКУ).

 


Питання №3 –  Який термін перерахування ПДФО до бюджету, у разі нарахування та виплати, дивідендів на користь фізичної особи-резидента?

ПФДО сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету (п.п.168.1.2 ПКУ).

 


Питання №4 – Який термін перерахування ПДФО до бюджету, якщо дивіденди виплачуються фізичній особі-резиденту готівкою з каси?

У випадку, якщо дивіденди виплачуються готівкою з каси податкового агенту, то ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання) (п.п.168.1.4 ПКУ).

 


Питання №5 – Чи підлягають оподаткуванню військовим збором дивіденди, що нараховуються та виплачуються фізичній особі-резиденту?

Оскільки дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб – резидентів включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 % (п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ; п. 162.1 ПКУ).

 


Питання №6 – У яких випадках дивіденди не є об’єктом оподаткування ПДФО?

До складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку не включаються дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (п. п. 165.1.18 ПКУ).

 


Питання №7 – За якою ставкою ПДФО оподатковують дивіденди, якщо вони нараховуються, але не виплачуються підприємством-платником податку на прибуток на користь фізичної особи-нерезидента?

Дивіденди нараховані резидентами - платниками податку на прибуток підприємств на користь фізичних осіб – нерезидентів оподатковуються за ставкою 5% ПДФО (п.п. 167.5.2 ПКУ). При цьому дивіденди по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування оподатковуються за ставкою 18% ПДФО.


Реклама

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама