Запитайте у юриста: що треба знати про державні дотації?

Державна підтримка сільгоспвиробників у 2017 році, як не проґавити можливість її отримання, розповідає Катерина Ковалевська, асоційований партнер Адвокатського обєднання "Адвокатська компанія "АРЦЕО", адвокат.

асоційований партнер Адвокатського обєднання "Адвокатська компанія "АРЦЕО"

 

З 01.01.2017 року спеціальний режим з податку на додану вартість для сільгоспотоваровиробників відмінено на законодавчому рівні. На зміну йому законодавець пропонує бюджетні дотації.  У зв’язку з цим Парламентом були внесені зміни до профільних законів, на основі яких розроблені  та прийняті відповідні урядові підзаконні акти.

Кого ж підтримає держава тепер?  

- Сільськогосподарський товаровиробник має право на бюджетну дотацію у випадку, якщо його основною діяльністю є постачання сільськогосподарських товарів власного виробництва, при цьому вартість таких товарів становить не менше 75% вартості усіх товарів, які ним поставлялися протягом попереднього звітного року (12 послідовних звітних податкових періодів сукупно) за умови, що він здійснює види діяльності, перелік яких прямо визначено діючим законодавством.

Як треба подати заявки на отримання дотацій? 

- Товаровиробник має подати за місцем свого обліку як платника ПДВ, заяву про внесення його до Реєстру отримувачів бюджетної дотації встановленої форми, яка наразі, є лише в проекті.

Чому можуть відмовити в отриманні дотації? 

- Відмова у внесенні до Реєстру отримувачів бюджетної дотації можлива у випадку, якщо: 1. буде встановлено, що с/г товаровиробник не відповідає вимогам щодо питомої ваги вартості с/г товарів (не менше 75%) у вартості усіх товарів, поставлених заявником протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно; 2. товаровиробник не зареєстрований платником ПДВ; 3. щодо такого товаровиробника прийнято рішення про припинення. У випадку, якщо заяву подано неуповноваженою особою, або її повноваження не підтверджені документально, така заява може бути повернута без розгляду.

Товаровиробник виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації, якщо: а) він сам подає заяву про зняття з реєстрації його  як отримувача бюджетної дотації; б) ним не дотримується питома вага вартості с/г товарів у вартості всіх товарів, які поставлялися протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно; в) щодо нього прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації; г) анульовано його реєстрацію платником ПДВ.

Хто не може розраховувати на дотації? 

- Не мають права на отримання бюджетної дотації за звітний (податковий) період, за який проводиться бюджетна дотація, особи, які:

- були виключені із Реєстру отримувачів бюджетної дотації, або втратили статус отримувачів бюджетної дотації до початку або у такому звітному періоді;

- за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань змінили основний вид діяльності, але в установленому порядку та строки не подали до контролюючого органу заяви для внесення змін до Реєстру;

- мають податковий борг з ПДВ на наступний день після граничного строку сплати цього податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

Як будуть виплачувати дотації? 

- Бюджетна дотація має виплачуватися товаровиробникам щомісяця пропорційно частці сплаченої до бюджету суми ПДВ за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати ПДВ за умови, що такі товаровиробники не мають податкового боргу з податку на додану вартість на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація, в автоматичному режимі в межах виділених місячних асигнувань. 

Питання розміру та строків реального отримання державної дотації в 2017 році залишається відкритим, адже нормативна база, що регулюватиме це питання наразі перебуває в процесі розробки.  Однак, зараз саме той час, аби підготувати усі необхідні документи  для включення  товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та таки отримати цей статус і, відповідно, й підтримку держави.

 


Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама