Всі "кольори" рейдерства та механізми захисту

старший юрист ЮФ Eterna Law

Рейдерські захоплення це досить прибуткова діяльність, тож завжди знайдуться бажаючі. Статистика останніх років говорить про те, що випадки рейдерських захоплень стають рідшими, але на практиці рейдерських захоплень все ще досить багато і головним питанням багатьох підприємців сьогодні є як захистити свій бізнес або активи від захоплення.

Для початку потрібно розібратися що таке рейдерство. Законодавство України не містить такого визначення, хоча поняття «рейдерство» досить широко використовується, в тому числі, і державними органами. Отже, рейдерство це поглинання підприємства або інше встановлення контролю над його активами проти волі його власника або керівництва. Сам термін «рейдер» прийшов з США, де «рейдерами» називають атакуючу сторону в процесах злиття і поглинань. Проте в українських реаліях дане поняття набуло істотно іншого змісту.  В Україні, як правило, під рейдерством розуміється недружнє поглинання підприємства або активів, яке проводиться за допомогою незаконних дій – підробки документів, змови з керівними органами підприємства або органами державної влади, силового захоплення та інших незаконних дій.

Умовно методи рейдерської атаки, можна поділити на три основних види: «біле», «сіре» та «чорне» рейдерство.

«Біле рейдерство» - ретельно спланований комплекс дій для поглинання компанії, що відбувається всупереч волі власників підприємства, але такий вид поглинання здійснюється при повній відповідності до чинного законодавства з використанням передбачених законом методів. Часто такий вид поглинання використовується до активів які мають проблеми з корпоративним управлінням та/або скрутне фінансове становище.

«Чорне рейдерство» - захоплення активів або компаній, з використанням незаконних методів: підкупу посадових осіб товариства, органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади, підробки документів, злочинної змови з державними реєстраторами або нотаріусами. Такий вид рейдерства може бути застосований до будь-якої компанії або активу, але найбільше в зону ризику потрапляють непублічні компанії  

«Сіре рейдерство» - поглинання компанії, що здійснюється шляхом змішення як законних механізмів так і незаконних дій. Такі захоплення є найбільш складними по своїй суті, адже всі незаконні дії в результаті підтверджуються законними механізмами, що ускладнює подальше оскарження реальними власниками активів.

Особливий інтерес для рейдерів представляють сільськогосподарські підприємства, які володіють не тільки технологіям, великими сумами обігових коштів а й дуже великою цінністю - землею.

Останнім часом земля або навіть урожаї стали об'єктом  захоплень, оскільки представляють неабиякий інтерес для рейдерів. Разом з цим власники та користувачі землі все частіше ставлять питання як зберегти своє майно від зазіхань.

Сьогодні основною групою ризику є середній бізнес і малий бізнес, оскільки саме вони часто не мають ресурсу та фінансів для ефективного захисту. Також в групі ризику знаходяться компаній які нехтують засобами превентивного захисту чим відповідно викликають підвищену зацікавленість з боку рейдерів.  

Отже, сьогодні ми можем говорити, що об’єктом рейдерського захоплення може стати майже будь-який успішний бізнес або цінний актив, відповідно і підприємців все частіше виникають питання захисту свого майна від можливого посягання.

Нажаль не існує простого рецепту захисту бізнесу від рейдерського захоплення, оскільки схеми постійно змінюються і залежать від конкретних обставин і конкретного об’єкту потенційного захоплення. Проте є досить прості механізми за допомогою яких можна підвищити безпеку бізнесу та знизити потенційну привабливість для рейдерів.

Структурування та корпоративне управління.

Досить часто рейдери використовують кредиторську заборгованість компанії для отримання контролю над компанією. При цьому неважливо заборгованість перед бюджетом чи перед іншими кредиторами, така заборгованість може стати підставою для початку процедури стягнення заборгованості, арешту рахунків, активів і т.д. Також слід мати на увазі, що навіть якщо компанія контролює кредиторську заборгованість і впевнена в контрагентах, то не виключена можливість продажу такої заборгованості рейдерам.  Отже, в першу чергу слід приділяти достатню увагу контролю за кредиторською заборгованістю компаній. Для забезпечення ефективного контролю слід структурувати бізнес таким чином щоб компанії, що володіють найціннішими активами якомога менше контактували з зовнішніми контрагентами, за рахунок чого неможливо буде сотворити велике боргове навантаження на таки компанії, що може виключити реалізацію схеми захоплення з використанням кредиторської заборгованості.

Ефективне корпоративне управління дуже важливий елемент захисту від рейдерських захоплень. Дуже часто рейдери використовують співробітників компанії у своїх схема, при чому іноді навіть вже звільнених. Потрібно уважно ставитись до розробки посадових інструкцій, доступу до документів, а особливо корпоративних, належного зберігання печаток та штампів. Досить важливим питанням є збереження конфіденційної інформації співробітниками, потрібно розроблювати положення про конфіденційну інформацію на підприємствах і суворо контролювати режим його дотримання.   

Нашорошувати вуха

Зазвичай захоплення планується заздалегідь, більше того, майже завжди є декілька етапів, своєчасна реакція на які зможе допомогти підготуватися до протистояння рейдерам або навіть зупинити захоплення на ранніх етапах.

Розповсюдженими механізмами доступу до необхідних документів, які потім будуть  використані при захоплені активів є перевірки контролюючих органів, запити про надання документів від інших державних органів, організацій, фондів тощо. Широко використовуються запити від акціонерів, учасників компанії. Отже потрібно контролювати документообіг, і намагатися не надавати стороннім особам конфіденційну інформацію. Також потрібно звертати на інформацію, що з’являться у ЗМІ щодо компанії або активів і відповідним чином реагувати.

Окрему увагу треба приділяти моніторингу за активам. Сьогодні онлайн реєстри надають змогу отримувати актуальну інформацію про власників активів або зміни в структурі власності. Моніторинг активів може забезпечити оперативне реагування на спроби зазіхання на вашу власність. Дуже важливим саме для аграрного бізнесу організація моніторингу за договорів оренди землі, відслідковування закінчення строків оренди та своєчасного їх подовження, адже на практиці часто виникають проблеми саме у випадку неуважності аграріїв по відношенню до укладання та продовження таких договорів оренди.  

Також окрему увагу слід надавати охороні, яка реально зможе забезпечити захист ваших активів від нападів рейдерів. На практиці охороні не приділяється достатньої уваги, власники бізнесу не часто приділяють увагу якості такої охорони, а особливо в періоди коли вже є перші ознаки початку нападів рейдерів. Важливим фактором також є навчання персоналу, співробітники мають чітко знати як діяти в тій чи іншій ситуації, правильна і своєчасна реакція персоналу надає змогу забезпечити захист активів і надати час для планування майбутньої стратегії.

Отже, можна говорити, що при умові дотримання елементарних правил можна забезпечити захист активів від рейдерських захоплень або ефективно їм протистояти. Також потрібно розуміти, що рейдерські схеми постійно змінюються і йдуть в ногу з змінами в законодавство, відповідно процес аналізу слабких місць і потенційної небезпеки має бути безперервним і тільки в такому випаду може бути ефективним.

Наостанок хочем зазначити, що 07 листопада 2017 року Міністерство юстиції запровадило механізм автоматичного обміну даними між реєстром майнових прав і Держгеокадастром, який унеможливить реєстрацію подвійних договорів оренди землі. Таке нововведення, за умови ефективної роботи, суттєво скорочує інструментарій рейдерів в аграрній сфері. Адже механізм подвійних договорів досить широко використовувався при рейдерських захопленнях.   


Реклама

Реклама

Реклама
Реклама