Реклама

Як аграрію поновити договір оренди державної землі без аукціону?

старший юрист Hillmont Partners

Аграрії можуть цілком законно продовжити оренду державної землі і без участі у невигідних для себе земельних аукціонів. 

Загальні засади права оренди земельної ділянки окреслено у статті 93 Земельного кодексу України, яка у частині 9 містить норму щодо регулювання відносин, пов’язаних з орендою землі, окремим законом.

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про оренду землі», укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування-орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону.

За порядком передачі земельних ділянок в оренду, визначеним статтею 124 Земельного кодексу України, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу (частина 1). При цьому передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу (частина 2).

У свою чергу, відповідно до частини 2 статті 134 Земельного кодексу України, не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі, серед іншого, поновлення договорів оренди землі.

Таким чином при застосуванні механізму поновлення договору оренди землі державної власності, який виписано у статті 33 Закону України «Про оренду землі» та який надає орендарю переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк, конкурентні засади (аукціон, земельні торги) не застосовуються.

Сам же механізм поновлення договору оренди землі за статтею 33 Закону України «Про оренду землі» за ідеальних для орендаря умов виглядатиме так:

  • орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору та має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі (частини 1 та 2);
  • до листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект відповідної додаткової угоди (частина 3);
  • орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі (частина 5).

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама