Запитайте у юриста: що треба знати про помилково перераховані кошти

Що робити, якщо ви помилково перерахували кошти, а вам не хочуть їх повертати? Або хочуть, але не знають, як це оформити, розповідає юрист компанії ОМП, експерт Всеукраїнської аграрної Ради, Андріана Мартинів. 

юрист компанії ОМП

 

Питання №1. Що робити, якщо підприємство (платник єдиного податку четвертої групи) помилково перерахувало грошові кошти як оплату по договору на рахунок іншого підприємства, що не є нашим контрагентом? Чи потрібно в таких випадках виписувати податкову накладну (підприємство є платником ПДВ)?

Підприємство, що отримало помилково зараховані кошти зобов’язане зберегти та повернути ці кошти власнику (тобто, вашому підприємству), оскільки такі кошти вважаються ним набутими без достатньої правової підстави (ч.1 ст.1212 Цивільного кодексу України). У випадку, якщо підприємство не заперечує проти повернення таких коштів, то рекомендуємо вчинити такі дії:

  • скласти лист на адресу підприємства, що помилково отримав грошові кошти із проханням їх повернути на відповідний банківський рахунок. Зазначити, що такі кошти помилково були перераховані. Бажано скласти бухгалтерську довідку про виправлення відповідної помилки;
  • підприємство, що помилково перерахувало грошові кошти складає відповідь на вищезазначений лист та здійснює повернення грошових коштів їх власнику, а також складає бухгалтерську довідку про виправлення відповідної помилки;
  • податкову накладну на таку операцію виписувати не треба; розрахунок коригування також не потрібно оформляти, оскільки відсутній об’єкт оподаткування ПДВ (пп. 14.1.191 ПКУ,  п.185.1 ПКУ);
  • суми ПДВ при надходженні коштів та поверненні у бухгалтерському обліку не відображаються;
  • у реквізиті «призначення платежу» як варіант можна прописати таке формулювання: «повернення помилково сплачених коштів згідно з листом вих. №[ ] від [] року. Без ПДВ».

Звертаємо Вашу увагу, що строк повернення помилково зарахованих коштів складає п’ять днів з дня зарахування таких коштів (п. 6 Указу Президента України «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України»). Втім, отримувачу таких коштів може бути невідомо, чи таке помилкове зарахування сталося з вини платника, чи з вини обслуговуючого банку, тому рекомендуємо вчиняти повернення таких коштів протягом трьох робочих днів (абзац другий п. 32.3.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III).

За порушення строку повернення грошових коштів передбачається адміністративне стягнення –штраф, що стягується з керівника підприємства та головного бухгалтера.

У випадку, якщо помилковий переказ має місце не з вини платника, а з вини обслуговуючого банку, то рекомендуємо звернутися із офіційним листом до такого банку. Банк-порушник зобов'язаний негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів суму переказу отримувачу. У противному разі отримувач має право у встановленому законом порядку вимагати від банку-порушника ініціювання переказу йому суми переказу за рахунок власних коштів, сплати пені в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення починаючи від дати завершення помилкового переказу, яка не може перевищувати 10 відсотків суми переказу (п. 32.3.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III)

Крім цього, банк-порушник зобов'язаний після виявлення помилки негайно повідомити неналежного отримувача про здійснення помилкового переказу і про необхідність ініціювання ним переказу еквівалентної суми коштів цьому банку протягом трьох робочих днів від дати надходження такого повідомлення.

Особа, на рахунок якої відбулося помилкове зарахування грошових коштів повинна звернути увагу, що має три робочі дні для повернення таких коштів. Інакше, банк отримує право не лише вимагати від неналежного отримувача повернення суми переказу, а також сплати пені в  розмірі 0,1 %суми простроченого платежу за кожний день починаючи від дати завершення помилкового  переказу до дня повернення коштів включно, яка не може перевищувати 10 % суми переказу (абзац третій п. 32.3.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III) .


 

Питання №2. Чи можуть вважатися виручкою від реалізації не сільськогосподарської продукції кошти, що помилково були зараховані на рахунок підприємства-платника єдиного податку четвертої групи?

Помилково одержані кошти не є власністю підприємства неналежного-отримувача.Такі кошти неналежний отримувач має обов’язок (1) зберегти, за рахунок їх належного власника; (2) повернути належному власнику (ст. 1212 Цивільного кодексу України). Відповідно, такі кошти не відповідають критеріям доходу, що закріплені в П(С)БО 15.

Таким чином, помилково одержані кошти не можуть вважатися виручкою/доходом від реалізації будь-якої продукції, тому підстави для врахування таких коштів при обчисленні доходу та питомої ваги постачання сільськогосподарських товарів послуг відсутні. При цьому, рекомендуємо офіційними листами оформити повернення таких коштів та вказати відповідне призначення платежу «повернення помилково зарахованих коштів».

Питання №3 Що робити, якщо підприємство помилково перерахувало грошові кошти як оплату по договору на рахунок іншого підприємства, що не є нашим контрагентом, і це підприємство (не належний отримувач) не надає згоди на повернення нам таких грошових коштів?

У випадку, якщо неналежний отримувач грошових коштів не надає згоди на їх повернення, то необхідно звертатися до господарського суду (з врахуванням правил підсудності та підвідомчості, що визначені в Розділі 3 Господарського процесуального кодексу України) з позовною заявою про витребування грошових коштів, що були набуті без достатньої правової підстави. Крім цього, позивач має право вимагати до повернення суму безпідставно набутих грошових кошів з врахуванням індексу інфляції та сумою 3% річних за користування безпідставно набутими грошовими коштами (ст. 536, ч.2 ст. 625, ч. 2 ст.1214 Цивільного кодексу України).

 


Реклама

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама