Реклама

Запитайте у юриста: як поводитись платнику податків при постійній зміні податкового законодавства

Зараз тільки затверджуються різні нормативки і порядки нарахування дотацій. Що робити компаніям, якщо вони зараз повинні подавати звіти, а не можуть? Що робити, якщо наприклад їм не повернули ПДВ за грудень? Як правильно поводитися в умовах мінливого податкового поля, розповідає Наталія Радченко, партнер практики податкового права Juscutum.

партнер практики податкового права Juscutum

 

Якими законами регулюється бюджетна дотація для аграрів? 

Враховуючи те, що спецрежим з ПДВ для сільськогосподарських  підприємств з 1 січня 2017 року скасовано, з метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників запроваджено на нормативному рівні для таких суб’єктів бюджетну дотацію. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.04 р. № 1877-IV (далі – Закон № 1877) доповнено новим розділом, який регулює питання державної підтримки виробників окремих видів сільськогосподарської продукції.

Прикінцевими положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачено, що у 2017 році розподіл бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції здійснюється з урахуванням такого критерію: пропорційно сумі вартості реалізованої сільськогосподарським товаровиробником сільськогосподарської продукції. Такий розподіл повинен здійснюватися в автоматичному режимі за бюджетною програмою Мінагрополітики на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації ДФС.

Хто може отримати дотації? 

Отримувати бюджетну дотацію зможуть тільки ті сільськогосподарські товаровиробники, основною діяльністю яких є постачання сільгосптоварів, вироблених ними на власних або орендованих основних засобах. При цьому питома вага вартості сільгосптоварів повинна становити не менше 75 % вартості усіх товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (ст. 16-1.1 Закону № 1877).

Також отримати дотацію зможуть не всі сільгосптоваровиробники, а лише ті, які здійснюють види діяльності, визначені ст. 16-1.3 Закону № 1877.

Для отримання дотації сільгоспвиробник має бути включений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр).

Для внесення до Реєстру підприємство має подати до податкової за своїм місцезнаходження заяву встановленої форми. Міністерство Фінансів України своїм наказом від 23.02.2017 р.  № 275 було затверджено форму такої заяви.

Як розподіляються дотації? Як подавати звіти, коли дотації ще не отримують?  

Згідно Закону № 1877,  порядок    розподілу    бюджетної    дотації   для   розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва  сільськогосподарської   продукції  затверджується Кабінетом Міністрів України. 8 лютого 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив своєю Постановою № 83 Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році (далі – Порядок).

Згідно Порядку, бюджетна дотація виплачується с/г товаровиробникам щомісяця з урахуванням вартості реалізованої продукції та вимог Порядку пропорційно частці сплаченої до бюджету суми, податку на додану вартість за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати податку на додану вартість за умови, що такі товаровиробники не мають податкового боргу з податку на додану вартість на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

На підставі отриманого від ДФС Реєстру отримувачів бюджетних дотацій, Казначейство в автоматичному режимі перераховує відповідним отримувачам суми бюджетної дотації з небюджетного рахунка Мінагрополітики.

Слід зазначити, що нещодавно Наказом Мінфіну № 276 від 23.02.2017 року була затверджена нова форма податкової декларації з ПДВ, яка має додаток 9 «Розрахунок  податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)».

Міністерство Фінансів розробило План дій Державної фіскальної служби України з імплементації змін до Податкового кодексу України, внесених Законами України N 1791 та N 1797, згідно яким передбачено Створення реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції до 01 квітня 2017 року.

Цим же Планом передбачено, що до 31 березня 2017 року має бути затверджений порядок ведення реєстру отримувачів бюджетної дотації.

На період, коли вносяться зміни в законодавство, як в даному випадку, але не має достатнього правового, організаційного, технічного підґрунтя для реалізації нововведень, фактично суб’єкти підприємництва не мають можливості реалізувати свої права, передбачені законодавством, з огляду на відсутність механізму такої реалізації. І реаліями сьогодення, на жаль, є очікування  на впровадження комплексного механізму, який дав би змогу бізнесу реалізувати свої права та надія на те, що держава буде приймати реформи зважено.

За яким порядком повертають ПДВ? 

- Кабмін 25 січня 2017 року затвердив новий Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Метою впровадження нового порядку є   зменшення корупції при відшкодуванні ПДВ та встановлення рівних умов  для всіх платників податку, що в свою чергу покращить умови для ведення бізнесу. Окрім того, новий механізм повинен дозволити здійснювати відшкодування ПДВ вчасно та прозоро.

Якщо держава не відшкодовує ПДВ.

- Платник податків може захисти свої права в адміністративному та в судовому порядку. Суб’єкт підприємництва має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із відповідною  скаргою або безпосередньо звернутися до суду за захистом свої прав та законних інтересів.

Як поводитись платнику податків при постійній зміні податкового законодавства?

- Перш за все потрібно постійно тримати руку на пульсі, що передбачає постійний моніторинг законодавства, а також проектів нормативно-правових актів, які мають бути прийняті. Таким чином підприємство  зможе бути підготовленим до таких змін, а також продумати стратегію діяльності з урахуванням таких змін.

Також дієвим інструментом при податковому плануванні є отримання платником податків індивідуальної податкової консультації від органу ДФС, враховуючи те, що податкове законодавство часто містить неоднозначні положення, що може призвести до неправильного трактування тієї чи іншої норми. Отримання індивідуальної консультації може застерегти платника податків від притягнення до відповідальності, адже згідно з нормами Податкового Кодексу України, не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації.

 


Реклама

Реклама

Реклама

Реклама